Silas Inoue

Født 1981, uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi (2010) 

Silas Inoue arbejder med tegning, maleri, skulptur og installation i en praksis som hovedsageligt er dedikeret til mystiske fænomener, og det evigt foranderlige samspil mellem natur og civilisation. Inoue finder inspiration i et bredt felt af interesser – fra videnskabelige teorier (ofte af mindre kendt, eller etableret karakter) til spirituelle forestillinger. Samtidig berør kunstnerens værker emner som mere relaterer sig til vores hurtigt foranderlige hverdag, såsom globalisering, økologi, økonomi og forbrug. I sin arbejdsproces tilstræber kunstneren sig på konstant at veksle mellem analytiske observationer af verden, og en mere intuitiv tilgang, hvor personlige erfaringer og idiosynkrasier bestemmer hvilken retning værkerne tager. Dette kommer til udtryk i projekter, der forholder sig til et bestemt emne, eller en given lokalitet ud fra et løst konceptuelt grundlag, som giver plads til valg af spontanitet og umiddelbar fornemmelse. Inoues praksis er både præget af en håndværksmæssig tilgang, og mere industrielle produktions metoder, dette tager ofte form som værker der opløser grænser mellem syntetisk og organisk, natur og kultur, og kaos og orden. 

Silas Inoue er repræsenteret af Galleri Marie Kirkegaard i København.

www.silasinoue.com